Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hotele i Pensjonaty Małgorzata Kasprowicz, ul. Lipowa 9, 57-320 Polanica-Zdrój
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług hotelowych lub podjęcia działań przed zawarciem umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany lub dozwolony prawnie, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania
  5. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/usługi – odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy/usługi
© 2008-2020 Villa Tilia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Rimset.